Kampen om ophavsretten

 
 
Piraten mod popmusikeren

Er ophavsretten en nødvendighed for at bevare kunsten – eller er det et forældet redskab, der ikke virker i den moderne verden? Vi satte to af de skarpeste kombattanter om ophavsretten stævne til en lille debat om ophavsretten.

Er ophavsretten blevet glemt i børneopdragelsen? Eller bør man fra ophavsmændenes side tilpasse sig de nye levevilkår i stedet for at værne om det, som af nogle ses som et levn fra fortiden?

I det ene hjørne Ivan Pedersen, grammyvindende sanger og musiker i bands som Laban og Backseat og nu formand for Danske Populærautorer samt medlem af bestyrelsen for KODA.I det andet hjørne Rickard ”Rick” Falkvinge, svensk IT-entreprenør og formand for protestpartiet Piratpartiet, som i 2009 vandt et af de svenske mandater i Europaparlamentet på et program om fri adgang til information og beskyttelse af privatlivet.

KAMPEN OM OPHAVSRETTEN
Ophavsretten er lidt af et paradoks; På den ene side lever vi i en informationstidsalder, hvor fri og uhindret adgang til information betragtes som en menneskeret, og i den sammenhæng kan ophavsretten ofte virke som en barriere. På den anden side betyder informationssamfundet, at en stigende del af befolkningen ernærer sig ved en eller anden form for informativ eller kommunikativ virksomhed. Hermed risikerer man at få fjernet grundlaget for sin indkomst, hvis fri og uhindret adgang til information bliver en universel rettighed, der ikke skal betales for.

På symposiet ”Skal ophavsretten afskaffes” den 4. november udtrykte formanden for AC, Erik Jylling, det således: ”AC er i et dilemma – på den ene side varetager vi interesserne for dem, der har ophavsretten. På den anden side varetager vi interesserne for dem, der bryder ophavsretten.”

Den sidste gruppe, Erik Jylling hentyder til, er de mange undervisere på landets læreanstalter, der har svært ved at gennemføre en moderne undervisning uden på den ene eller anden måde at forbryde sig mod ophavsretten.

DIFFUST LOVBRUD
Og selve den lovovertrædelse, det er at overtræde loven om ophavsret, kan da også ind imellem virke noget diffus. 
I sin indledning på symposiet nævnte dekanen på Juridisk Fakultet ved Københavns Universitet, Henrik Dam, således eksemplet med sangerinden Sys Bjerre og hittet Malene. I sangen fortæller en forsmået kvinde sin utro kæreste, hvor han kan finde sin X-Box, nemlig på Enghavevej, og sit tøj; spredt ud over Vesterbro. Alt sammen fordi fyren har været sammen med Malene.

Hittet fik hurtigt følgeskab af endnu en sang på YouTube – en klokkeklar krænkelse af Sys Bjerres ophavsret – da en ung mand indspillede sin version af sangen set med ekskærestens øjne. Men i stedet for at true med bål, brand og fogedsag valgte Sys Bjerre at grine med og invitere ”piraten” Mattias Lysgaard til at synge Malene-sangen som duet. Resultatet var med Henrik Dams ord, at Sys Bjerre, som rent juridisk var offer for en krænkelse, endte med at profitere af den omtale, hele projektet fik. Som jura-dekanen formulerer det:

”Nogle gange er det, som om ophavsretten har godt af lidt modspil.”

Og modspil fik loven om ophavsret da også på symposiet. Blandt andet af Rickard ”Rick” Falkvinge, partileder for det svenske Piratpartiet. Piratpartiet fik stor medvind i forbindelse med sagen mod det svenske piratwebsted The Pirate Bay og blev ved EU parlamentsvalget i 2009 det største parti i Sverige for unge under 30. Falkvinge henviste til ordsproget om, at ”når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller” og opfordrede til som med Malenesangen at se den nye teknologi som en positiv udfordring og ikke en trussel. Partiets holdning er, at ophavsret udelukkende bør sikre kommercielle monopoler, men holdes ude af ”ærlige menneskers soveværelser” – altså ikke omfatte privatpersoner.

Selv blandt eksperterne i ophavsret er der da heller ikke udelt begejstring for, at almindelige mennesker er omfattet af loven om ophavsret og dermed risikerer at forbryde sig mod den, når de ser en film eller videresender en sjov sang. Professor, ph.d. Morten Rosenmeier, trak forsamlingen på en bevidst forvirrende tur gennem de relevante paragraffer i loven om ophavsret og konkluderede lettere forpustet: ”Hvis ikke engang jeg, der er professor i ophavsret, kan finde ud af loven – hvordan skal så min gamle mor kunne finde ud af den?” Fortalerne for loven var dog også på plads til symposiet. Blandt dem adjungeret professor ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, Jørgen Blomqvist, der har tilbragt 17 år i FN’s organ for beskyttelse af immaterielle rettigheder, World Intellectual Property Organization (WIPO) senest som direktør.LOGIK FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

Jørgen Blomqvist kalder ophavsretten helt nødvendig for at kunne opretholde et moderne informationssamfund og påpeger, at den faktisk bidrager med 3-5 procent af BNP. Han mener, at udfordringerne med at håndhæve loven i en tiltagende digitaliseret verden netop ligger i at tage teknologien i anvendelse.

Jørgen Blomqvist fik, måske ikke overraskende, opbakning hos advokat Peter Schønning, der blandt andet repræsenterer Antipiratgruppen. Schønning kaldte kulturens kredsløb for ganske simpelt: Pengene i kunst kan komme fra ophavsret eller kulturel støtte, og hvis de ikke kommer, finder kunstneren på noget andet at lave. Og piraternes tale om at sætte idéerne fri for alle mennesker kalder han noget pjat med svadaen ”pirater er ikke idealister, men nærigrøve.”

Musikeren Ivan Pedersen, der er formand for Danske Populærautorer og bestyrelsesmedlem i KODA mener heller ikke, at ophavsretten behøver at være forbeholdt professionelle og eksperter. Han var dagen før symposiet blevet interviewet af TV-Glad, tv-stationen, der sender for og er lavet af udviklingshæmmede, og havde her ingen problemer med at forklare vigtigheden af ophavsretten. ”Når man kan forklare det til en udviklingshæmmet, så må almindelige borgere også kunne forstå det – det handler til dels om børneopdragelse.”