Fængslende undervisning


Man kan (stadig) komme I fængsel for at undervise

Da UBVA inviterede til symposium i 2009 var titlen ”Kan man komme i fængsel for at undervise?” Svaret dengang var et ja – hvis man uden tilladelse bruger tekster eller illustrationer i sin undervisning og nægter at betale sin bøde men vælger forvandlingsstraf i fængsel. Det første gør de fleste undervisere, det sidste ville de færreste nok vælge, men pointen på symposiet i 2009 var klar: Det er svært at lave moderne undervisning uden at komme i konflikt med loven om ophavsret.

Sådan var tilstanden i 2009, men hvordan ser det ud i dag. Er tilstanden blevet bedre set med undervisernes øjne? Det spørgsmål var studiechef ved Aarhus Universitet, ph.d. Kim Kusk Mortensen udset til at give svaret på ved årets symposium, og det korte svar var: Nej.

”Da jeg havde talt på sidste års symposium, blev jeg kontaktet af en venlig mand fra Copydan Billedkunst, som forklarede mig, at der ikke var noget problem i at lave en rammeaftale for universiteterne, for en sådan aftale har mange andre institutioner på uddannelsesområdet,” siger Kim Kusk Mortensen.

BEGRÆNSNINGER

En sådan aftale findes for eksempel på grundskoleområdet, hvor skolerne mod en fast betaling får adgang til at benytte billeder og illustrationer, der er omfattet af ophavsretten, så længe det sker internt og til undervisningsbrug.

Der findes også eksempler inden for de videregående uddannelser, faktisk endda inden for Kim Kusk Mortensens ”egne” mure hos Handelshøjskolen i Århus, som er er en del af Aarhus Universitet.

”Problemet med de aftaler er, at de ikke passer til den type institution, som et universitet er,” siger Kim Kusk Mortensen.

Han hentyder her til de begrænsninger, der ligger i Copydan Billedkunsts aftaler. Handelshøjskolen i Århus skal for eksempel garantere, at de benyttede illustrationer og billeder udelukkende bliver brugt internt i forbindelse med undervisningen og ikke i forbindelse med skolens udadvendte virksomhed. Tilsvarende må illustrationerne højest have en opløsning på 73 dpi for at sikre, at de ikke kan kopieres og downloades af andre til professionelt brug.

UNIVERSITETETS FIRE SØJLER

“Universiteterne bygger på fire søjler: Forskning, formidling, undervisning og myndighedsbetjening. Aftalerne om brug af ophavsretsligt beskyttet materiale er alle fokuseret på undervisning, men materialet er jo lige så interessant, når det kommer til formidling. Universiteterne er i dag meget opmærksomme på at nå ud over murene, ikke bare til de studerende men også ud i samfundet, det giver Copydan Billedkunsts aftaler bare ikke mulighed for,” siger Kim Kusk Mortensen.

Kim Kusk Mortensen vil dog ikke placere hele ansvaret for de manglende aftaler hos Copydan Billedkunst. En del af forklaringen skal findes hos universitetsledelserne, mener han.

”De spørger naturligvis sig selv: Hvad får vi i sådan en aftale, som vi ikke allerede har? Og svaret er, at man får lov – det er det. Men med den selvforståelse, universitetsledelserne har, så er det ikke noget stort behov at få lov. Som det er i dag, er det nemlig ikke ledelserne, der har et problem. Det er den enkelte lærer, som skal præsentere sin undervisning og hver dag overtræder reglerne.”